SavignanosulRubicone, Laspiaggia.
( https://dom-prestarelyh.net/uslugi/sidelka-dlya-bolnyh/ )