EUROVOC tezaurusz             ISSN NA

4.4 (2012). kiadás - magyar

Témaorientált változat

Témakör 04

POLITIKA

HU

© Európai Unió, 2015

0406 politikai keretek →


állam

NT1 állami jelkép

RT európai szimbólum (0811)

RT himnusz (2831)

RT zászló (2831)

NT1 államszövetség

NT1 jogállamiság

RT a jog szupremáciája (1206)

NT1 jóléti állam

RT intervenciós politika (1606)

RT társadalmi jólét (2821)

NT1 nem szekularizált állam

NT2 iszlám állam

RT iszlám jog (1206)

NT1 regionalizált állam

RT regionális parlament (0421)

RT regionalizmus (0406)

NT1 szövetségi állam

RT föderalizmus (0406)

NT2 szövetségi tagállam

NT1 többnemzetiségű állam

RT etnikai csoport (2821)

NT1 unitárius állam

NT1 világi állam

RT világi jelleg (0406)

politikai filozófia

RT filozófia (3611)

RT politológia (3611)

NT1 demokrácia

RT demokratizálódás (0436)

RT liberalizmus (0406)

RT népi demokrácia (0406)

NT2 deliberatív demokrácia

RT nyilvános konzultáció (3226)

NT2 képviseleti demokrácia

RT parlament (0421)

RT parlamentáris rendszer (0406)

RT választás (0416)

NT2 közvetlen demokrácia

RT népszavazás (0416)

RT plebiszcitum (0416)

NT2 részvételi demokrácia

RT kormányzás (0436)

RT nyilvános konzultáció (3226)

RT petíció (0421)

NT1 hatalommegosztás

RT a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata (0431) RT bíróság függetlensége (1226)

RT politikai hatalom (0406)

NT2 bírói hatalom

RT igazságszolgáltatási rendszer (1226)

NT2 jogalkotói hatalom

RT a parlament hatásköre (0421) RT a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata (0431) RT törvényalkotás (1206)

RT törvényalkotási eljárás (0426)

NT2 végrehajtó hatalom

RT a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata (0431) RT végrehajtási jogkör (0406)

NT1 legitimitás

RT emigráns kormány (0406)

RT forradalmi kormány (0406)

RT kormány (0436)

RT választás (0416)

NT1 törvényesség

RT alkotmányosság vizsgálata (1206)

politikai hatalom

RT hatalomkoncentráció (0431)

RT hatalommegosztás (0406)

RT intézmény hatásköre (0431)

NT1 diszkrecionális jogkör

RT közigazgatás (0436)

NT1 döntéshozatali hatáskör

RT az Európai Unió Tanácsa (1006)

RT határozathozatal (4021)

RT kormányzati jogkör (0436)

NT1 felügyeleti jogkör

RT a parlament hatásköre (0421)

RT az Európai Unió Tanácsa (1006)

RT Európai Bizottság (1006)

RT Európai Parlament (1006)

RT közigazgatási ellenőrzés (0436)

RT parlamenti ellenőrzés (0421)

RT vizsgálóbizottság (0421)

NT2 ellenőrző szerv

NT1 kezdeményezési jog

RT az Európai Unió Tanácsa (1006)

RT Európai Bizottság (1006)

RT törvénykezdeményezés (0426)

NT1 kinevezési jog

NT1 megerősítési jogkör

RT külső hatáskör (EU) (1011)

RT megállapodás megerősítése (0806)

RT nemzetközi megállapodás (0806)

NT1 mérlegelési jog

RT vizsgálóbizottság (0421)

NT1 tárgyalási felhatalmazás

RT nemzetközi megállapodás (0806)

← 0406 politikai keretek →

NT1 végrehajtási jogkör

RT Európai Bizottság (1006)

RT komitológia (1011)

RT kormányzati jogkör (0436)

RT rendeletalkotási jog (0436)

RT végrehajtó hatalom (0406)

NT1 véleményezési jog

RT a parlament hatásköre (0421)

RT Európai Parlament (1006)

NT1 vétó

RT alkotmányjog (1206)

RT nemzetközi jog (1231)

politikai ideológia

RT párttagság (0411)

RT politika (0431)

RT politikai megkülönböztetés (1236)

RT politikai párt (0411)

RT politológia (3611)

NT1 anarchizmus

NT1 baloldali radikalizmus

RT szélsőbal (0411)

NT1 eurokommunizmus

NT1 európai jobboldal

NT1 fasizmus

RT szélsőjobb (0411)

NT1 kommunalizmus

RT kisebbségek jogai (1236)

RT nemzeti identitás (2831)

RT politikai részvétel (0431)

RT szociokulturális csoport (2821)

NT1 kommunizmus

RT kommunista párt (0411)

RT népi demokrácia (0406)

RT posztkommunizmus (1621)

NT1 konzervativizmus

RT konzervatív párt (0411)

NT1 liberalizmus

RT demokrácia (0406)

RT gazdasági liberalizmus (1606)

RT liberális párt (0411)

NT1 maoizmus

NT1 marxizmus

NT1 munkásinternacionálé

RT kommunista párt (0411)

RT munkásmozgalom (0431)

RT munkáspárt (0411)

RT szocialista párt (0411)

NT1 nacionalizmus

RT nacionalista párt (0411)

RT nemzeti identitás (2831)

NT1 nemzetiszocializmus

RT koncentrációs tábor (0431)

RT szélsőjobb (0411)

NT1 ökologizmus

RT környezetvédelmi mozgalom (0431)

RT zöldpárt (0411)

NT1 populizmus

RT érdekcsoport (0431)

RT közvélemény (0431)

NT1 regionalizmus

RT autonómia (0436)

RT decentralizáció (0436)

RT függetlenségi mozgalom (0431)

RT regionális párt (0411)

RT regionalizáció (0436)

RT regionalizált állam (0406)

NT1 royalizmus

NT1 szociáldemokrácia

RT szociáldemokrata párt (0411)

NT1 szocialista internacionálé

NT1 szocializmus

RT szocialista párt (0411)

NT1 univerzalizmus

RT globalizáció (1606)

NT1 világi jelleg

RT nem felekezeti iskola (3211)

RT vallás (2831)

RT világi állam (0406)

politikai intézmény

NT1 államfő

RT csúcstalálkozó (0806)

RT elnökválasztás (0416)

RT hatalom megszemélyesítése (0431)

RT hivatalos látogatás (0806)

RT monarchia (0406)

RT politikus (0431)

RT prezidenciális rendszer (0406)

NT1 hatóságok

RT állami-magán partnerség (0436)

RT közigazgatás (0436)

NT1 protokoll

RT diplomáciai jegyzőkönyv (0806)

RT jegyzőkönyv (EU) (1011)

politikai rendszer

RT politológia (3611)

NT1 alkotmányos monarchia

RT parlament (0421)

NT1 autoritárius rendszer

NT1 diktatúra

RT állami kényszer (0431)

RT hatalomkoncentráció (0431)


← 0406 politikai keretek

NT1 egypártrendszer

NT1 emigráns kormány

RT legitimitás (0406)

NT1 forradalmi kormány

RT legitimitás (0406)

NT1 föderalizmus

RT regionális parlament (0421)

RT szövetségi állam (0406)

NT1 katonai diktatúra

RT fegyveres erők (0821)

RT hatalomkoncentráció (0431)

RT militarizmus (0431)

NT1 kétpártrendszer

RT bipolarizáció (0431)

RT politikai változás (0431)

NT1 köztársaság

NT1 monarchia

RT államfő (0406)

NT1 népi demokrácia

RT demokrácia (0406)

RT kommunizmus (0406)

NT1 oligarchia

RT uralkodó osztály (2821)

NT1 parlamentáris rendszer

RT képviseleti demokrácia (0406)

RT parlament (0421)

NT1 politikai rendszer megváltozása

RT átmeneti gazdaság (1621)

RT politikai reform (0431)

NT1 prezidenciális rendszer RT államfő (0406)

RT elnökválasztás (0416)

NT1 többpártrendszer

RT politikai párt (0411)

0411 politikai párt


pártszervezet

RT intézményi tevékenység (0431)

RT politika (0431)

NT1 pártalapítás

NT1 pártkongresszus

RT konferenciakötet (3221)

NT1 pártok finanszírozása

RT kampányfinanszírozás (0416)

RT választási költségek (0416)

NT1 párttagság

RT politikai ideológia (0406)

RT politikai irányzat (0411)

NT1 politikai aktivista

NT1 politikai kör

NT1 politikai megosztottság

NT1 politikai program

RT kormányprogram (0436)

RT választási program (0416)

NT1 politikai vezetés

politikai irányzat

RT párttagság (0411)

NT1 politikai baloldal

NT1 politikai centrum

NT1 politikai jobboldal

NT1 szélsőbal

RT baloldali radikalizmus (0406)

RT szélsőséges párt (0411)

NT1 szélsőjobb

RT fasizmus (0406)

RT nemzetiszocializmus (0406)

RT szélsőséges párt (0411)

politikai párt

RT képviselőcsoport (0421)

RT politikai ellenzék (0431)

RT politikai ideológia (0406)

RT politikai többség (0431)

RT többpártrendszer (0406)

RT választási koalíció (0416)

NT1 demokrata párt

NT1 európai párt

RT európai mozgalom (0811)

NT1 kereszténydemokrata párt

NT1 kommunista párt

RT kommunizmus (0406)

RT munkásinternacionálé (0406)

NT1 konzervatív párt

RT konzervativizmus (0406)

NT1 liberális párt

RT liberalizmus (0406)

NT1 monarchista párt

NT1 munkáspárt

RT munkásinternacionálé (0406)

NT1 nacionalista párt

RT nacionalizmus (0406)

NT2 autonomista párt

NT1 parlamenten kívüli párt

NT1 radikális párt

NT1 regionális párt

RT regionalizmus (0406)

NT1 republikánus párt

NT1 szélsőséges párt

RT szélsőbal (0411)

RT szélsőjobb (0411)

NT1 szociáldemokrata párt

RT szociáldemokrácia (0406)

NT1 szocialista párt

RT munkásinternacionálé (0406)

RT szocializmus (0406)

NT1 zöldpárt

RT környezetvédelmi mozgalom (0431)

RT ökologizmus (0406)

0416 választási eljárás →

parlamenti hely

NT1 betöltetlen hely

RT időközi választás (0416)

NT1 mandátumok elosztása

RT választási módszer (0416)

NT2 mandátumszerzési küszöb

NT2 szükséges szavazatarány

RT arányos képviselet (0416)

szavazás

RT parlamenti szavazás (0426)

RT szavazás indoklása (0426)

RT törvényjavaslat elfogadása (0426)

NT1 a szavazás eredménye

RT parlamenti szavazás (0426)

NT1 előszavazás

NT1 levélben történő szavazás

NT1 meghatalmazott útján történő szavazás

NT1 nyílt szavazás

NT1 szavazatszámlálás

NT2 érvénytelen szavazólap

NT2 kitöltetlen szavazólap

NT2 leadott szavazatok

NT2 szavazateloszlás

NT2 választási eredmény

NT1 szavazóhelyiség

NT1 szavazólap

NT1 tartózkodás

NT1 titkos szavazás

NT1 választási monitoring

NT2 választási kifogás

RT közigazgatási bíróság (1226)

NT3 választás érvénytelensége

NT3 választási csalás

NT1 választói részvétel

RT politikai részvétel (0431)

NT2 kötelező szavazás

NT1 választópolgárok akarata

RT képviselőcsoport (0421)

RT közvélemény-kutatás (2821)

többségi szavazás

RT parlamenti szavazás (0426)

RT törvényjavaslat elfogadása (0426)

NT1 abszolút többség

NT1 egyhangúság

NT1 egyszerű többség

NT1 minősített többség

választás

RT képviseleti demokrácia (0406)

RT képviselői mandátum (0421)

RT legitimitás (0406)

RT politika (0431) NT1 elnökválasztás

RT államfő (0406)

RT prezidenciális rendszer (0406)

NT1 előrehozott választás

RT politikai válság (0431)

NT1 európai választás

RT Európai Parlament (1006)

RT európai választási rendszer (0416)

NT1 helyi választások

RT helyi hatóság (0436)

RT helyi önkormányzat (0436)

RT önkormányzati képviselő (0436)

RT területi és helyi hatóságok (0436)

NT1 nemzeti választás

NT1 parlamenti választás

RT parlament (0421)

NT1 területi választás

RT regionális hatóság (0436)

RT regionális kormányzat (0436)

választási módszer

RT mandátumok elosztása (0416)

NT1 arányos képviselet

RT szükséges szavazatarány (0416)

NT1 egyéni választókerületi rendszer

NT1 listás választási rendszer NT2 preferenciális listás szavazás

NT2 vegyes jelöltlista állítása

NT2 zárt lista

NT1 többségi szavazási rendszer

NT2 egyfordulós választási rendszer

NT2 kétfordulós választási rendszer

NT3 választás második fordulója

választási rendszer

NT1 általános választójog

RT Európai Parlament (1006)

RT képviselőház (0421)

NT1 európai választási rendszer

RT európai választás (0416)

NT1 időközi választás

RT betöltetlen hely (0416)

NT1 közvetett választás

NT2 előválasztás


← 0416 választási eljárás

NT1 népszavazás

RT alkotmányjog (1206)

RT közvetlen demokrácia (0406)

RT önrendelkezés (0806)

RT politikai egyeztetés (0431)

NT1 plebiszcitum

RT közvetlen demokrácia (0406)

NT1 választási reform

választások megszervezése

NT1 elektori testület

NT2 választói névjegyzék

NT2 választójogi korhatár

NT2 választók nyilvántartásba vétele

NT1 jelölt

NT2 jelölt visszalépése

NT2 jelöltállítás bejelentése

NT2 szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljából

NT2 választási biztosíték

NT1 választási kampány

NT2 kampányfinanszírozás

RT pártok finanszírozása (0411)

NT2 választási koalíció

RT politikai párt (0411)

NT2 választási költségek

RT pártok finanszírozása (0411)

NT2 választási program

RT kormányprogram (0436)

RT politikai program (0411)

NT2 választási propaganda

RT dezinformáció (3226)

RT politikai propaganda (0431)

NT1 választókerületekre történő beosztás

választójog

RT aktív választójog (1236)

RT passzív választójog (1236)

0421 parlament →


a parlament hatásköre

RT felügyeleti jogkör (0406)

RT hatáskör-átruházás (1011)

RT intézmény hatásköre (0431)

RT jogalkotói hatalom (0406)

RT képviselői törvényjavaslat (0426)

RT költségvetési eljárás (2441)

RT parlamenti eljárás (0426)

RT törvényalkotási eljárás (0426)

RT törvénykezdeményezés (0426)

RT véleményezési jog (0406)

NT1 parlamenti ellenőrzés

RT felügyeleti jogkör (0406)

RT kormányzati politika (0436)

RT vizsgálóbizottság (0421)

NT2 bizalmatlansági indítvány

RT kormány lemondása (0431)

RT miniszteri felelősség (0436)

NT2 bizalmi szavazás

RT kormány lemondása (0431)

RT miniszteri felelősség (0436)

NT2 interpelláció

NT2 parlamenti kérdés

NT3 írásbeli kérdés

NT3 szóbeli kérdés

RT kérdések órája (0426)

NT2 parlamenti vizsgálat

RT vizsgálóbizottság (0421)

NT2 petíció

RT európai polgárság (1016)

RT részvételi demokrácia (0406)

NT1 parlamenti határozat

RT EP-állásfoglalás (1011)

NT1 törvényhozási időszak

RT ülésszak (0426)

interparlamentáris kapcsolatok

RT intézményközi kapcsolatok (0431)

NT1 parlamentközi együttműködés

RT Interparlamentáris Unió (7621)

NT2 COSAC

NT1 parlamentközi küldöttség

RT parlamenti küldöttség (0421)

parlament

RT alkotmányos monarchia (0406)

RT Az Európai Parlamenti Kutatási és

Dokumentációs Központ (7611)

RT Európai Parlament (1006)

RT képviseleti demokrácia (0406)

RT parlament feloszlatása (0431)

RT parlamentáris rendszer (0406)

RT parlamenti közgyűlés (0806)

RT parlamenti választás (0416)

RT törvényalkotási eljárás (0426)

NT1 nemzeti parlament

NT1 regionális parlament

RT autonómia (0436)

RT föderalizmus (0406)

RT regionális kormányzat (0436)

RT regionális politika (1616)

RT regionalizáció (0436)

RT regionalizált állam (0406)

parlament összetétele

NT1 az Országgyűlés Hivatala

RT az EP elnöksége (1006)

NT2 parlament alelnöke

RT az Európai Parlament alelnöke (1006)

NT2 parlament elnöke

RT az Európai Parlament elnöke (1006)

NT2 quaestor

RT az EP quaestora (1006)

NT1 elnökök értekezlete

NT1 független képviselő

NT1 képviselőcsoport

RT érdekcsoport (0431)

RT képviselőcsoport (EP) (1006)

RT politikai párt (0411)

RT politikai többség (0431)

RT választópolgárok akarata (0416)

NT1 parlamenti bizottság

RT bizottsági jelentés (0426)

RT EP-bizottság (1006)

NT2 állandó bizottság

NT2 eseti bizottság

NT2 parlamenti bizottság összetétele

NT2 szakbizottság

NT2 vizsgálóbizottság

RT felügyeleti jogkör (0406)

RT mérlegelési jog (0406)

RT parlamenti ellenőrzés (0421)

RT parlamenti vizsgálat (0421)

NT1 parlamenti kamara

NT2 egykamarás rendszer

NT2 kétkamarás rendszer

NT3 felsőház


← 0421 parlament

NT3 képviselőház

RT általános választójog (0416)

NT3 szövetségi parlament

NT1 parlamenti küldöttség

RT EP-küldöttség (1006)

RT parlamentközi küldöttség (0421)

parlamenti képviselő

RT az Európai Parlament képviselője (1006)

NT1 a parlamenti képviselők jogállása

NT1 képviselői költségtérítés

NT1 képviselői mandátum

RT parlament feloszlatása (0431)

RT választás (0416)

NT2 mandátumok halmozása

NT1 képviselői tiszteletdíj

NT1 képviselők gazdasági érdekeltségei

RT az Európai Parlament képviselője (1006)

NT1 kiváltság

RT képviselői jogállás (0431)

NT1 összeférhetetlenség

NT1 parlamenti mentesség

RT képviselői jogállás (0431)

NT1 póttag

0426 parlamenti eljárások


parlamenti eljárás

RT a parlament hatásköre (0421)

RT alkotmányjog (1206)

RT költségvetési eljárás (2441)

NT1 elnapolás

NT1 nyilvános ülés

RT érdekcsoport (0431)

NT1 parlamenti eljárási szabályzat

RT eljárási szabályzat (0431)

NT1 parlamenti szavazás

RT a szavazás eredménye (0416)

RT szavazás (0416)

RT többségi szavazás (0416)

NT2 elektronikus szavazás

NT2 határozatképesség

NT2 név szerinti szavazás

NT2 szavazás a szöveg egészéről

NT2 szavazás képviselő útján

NT2 szavazási fegyelem

NT1 parlamenti ülés

NT2 kérdések órája

RT szóbeli kérdés (0421)

NT2 napirend

NT2 parlamenti vita

RT nyilvános konzultáció (3226)

NT2 szavazás indoklása

RT szavazás (0416)

NT2 ülésanyagok

NT3 bizottsági jelentés

RT parlamenti bizottság (0421)

NT1 ülésszak

RT törvényhozási időszak (0421)

törvényalkotási eljárás

RT a parlament hatásköre (0421)

RT jogalkotói hatalom (0406)

RT parlament (0421)

RT törvényalkotás (1206)

NT1 jogszabály kihirdetése

RT hivatalos lap (3221)

NT1 jogszabályszerkesztés

NT1 módosítás

NT1 törvény kihirdetése

NT1 törvényjavaslat elfogadása RT szavazás (0416)

RT többségi szavazás (0416)

NT2 törvény elfogadása

NT1 törvénykezdeményezés

RT a parlament hatásköre (0421)

RT kezdeményezési jog (0406)

NT2 képviselői törvényjavaslat

RT a parlament hatásköre (0421)

NT2 kormány által előterjesztett törvényjavaslat

RT kormányzati jogkör (0436)

NT1 törvénymódosítás

NT1 vélemény

RT vélemény (EU) (1011)

0431 politika és közbiztonság →

intézményi tevékenység

RT intézmények működése (1006)

RT kollektív tevékenységek (2826)

RT nemzetközi szervezet (0806)

RT pártszervezet (0411)

NT1 eljárási szabályzat

RT parlamenti eljárási szabályzat (0426)

NT1 hivatalos nyelv

NT2 nyelvhasználat

NT1 intézmény hatásköre

RT a parlament hatásköre (0421)

RT bíróságok illetékessége (1226)

RT kormányzati jogkör (0436)

RT politikai hatalom (0406)

NT2 hatáskörmegosztás

RT hatáskör-átruházás (1011)

RT intézményi egyensúly (EU) (1006)

NT3 az állam és a régiók kapcsolata

NT3 hatásköri összeütközés

RT joghatósági összeütközés (1226)

NT1 intézményi megállapodás

NT1 intézményi reform

RT igazságszolgáltatási reform (1226)

RT közigazgatási reform (0436)

NT1 intézményközi kapcsolatok

RT a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata (0431)

RT állam és egyház kapcsolata (0436)

RT interparlamentáris kapcsolatok (0421)

RT intézményközi kapcsolatok (EU) (1006)

NT2 intézményi együttműködés

RT intézményközi együttműködés (1006)

NT1 közösségi intézmény székhelye

közbiztonság

RT bűnismétlés (2826)

RT bűnözés (2826)

NT1 állami kényszer

RT diktatúra (0406)

RT elmegyógyintézetbe utalás (2841)

RT erőszak (2826)

NT1 közrend

RT az állam biztonságának veszélyeztetése (1216)

RT közerkölcs (2826)

NT2 elnyomás

NT2 kormányzás rendkívüli állapot esetén

RT különbíróság (1226)

NT3 rendkívüli állapot

NT2 politikai izgatás

NT2 rendőrség

RT az EU rendőri missziója (1016)

RT Európai Rendőrtiszti Főiskola (1016)

RT Europol (1016)

NT3 helyi rendőrség

NT3 regionális rendőrség

NT3 szomszédságpolitika

RT hátrányos helyzetű városi térség (2846)

NT2 rendőrségi ellenőrzés

RT az Unió belső határa (1231)

RT személyazonossági okmány (1231)

NT3 határellenőrzés

RT határ (1231)

NT1 polgári védelem

RT ECHO (1006)

RT ember okozta katasztrófa (5216) RT katasztrófa áldozatainak segélyezése (0811) RT természeti csapás (5216)

NT2 lakosság evakuálása

NT1 politikai erőszak

NT2 államcsíny

NT2 eltűnés erőszakos körülmények között

NT2 kínzás

RT emberi jogok (1236) RT kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód (1236)

NT2 koncentrációs tábor

RT emberiség elleni bűncselekmény (1236)

RT etnikai tisztogatás (0816)

RT háborús áldozat (0816)

RT nemzetiszocializmus (0406)

RT rabszolgaság (1236)

NT2 polgárháború

RT háború (0816)

NT3 etnikai konfliktus

RT etnikai csoport (2821)

NT2 politikai emberrablás

RT a személyi szabadság megsértése (1216)

NT2 politikai fogoly

RT fogvatartott (1216)

NT2 politikai menekült

RT másképp gondolkodó (0431)

RT menekült (0816)

RT politikai menedékjog (1231)

RT segély menekültek részére (0811)

NT2 terrorizmus

RT a személyi szabadság megsértése (1216)

RT aszimmetrikus háború (0816)

RT igazságügyi együttműködés (0811)

RT kiadatás (1216)

RT tanúvédelem (1221)

← 0431 politika és közbiztonság →

NT1 személyi fegyver

RT büntetendő cselekmény (1216)

RT lőfegyverek és lőszerek (0821)

közvélemény

RT közönségkapcsolatok (3226)

RT nyilvános konzultáció (3226)

RT populizmus (0406)

NT1 felvilágosító kampány

RT az Európa-gondolat előmozdítása (0811)

RT európai mozgalom (0811)

RT európai szimbólum (0811)

RT politikai mozgalom (0431)

NT1 közmegítélés

RT a személyes képmáshoz fűződő jog (1236)

politika

RT pártszervezet (0411)

RT politikai együttműködés (0811)

RT politikai ideológia (0406)

RT politikai sajtó (3226)

RT politológia (3611)

RT választás (0416) NT1 a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata

RT felhatalmazáson alapuló jogalkotás (0436)

RT hatalommegosztás (0406)

RT intézményközi kapcsolatok (0431)

RT jogalkotói hatalom (0406)

RT végrehajtó hatalom (0406)

NT1 bipolarizáció

RT kétpártrendszer (0406)

NT1 érdekcsoport

RT képviselőcsoport (0421)

RT közönségkapcsolatok (3226)

RT nyilvános ülés (0426)

RT politikai mozgalom (0431)

RT populizmus (0406)

NT1 hatalomkoncentráció

RT diktatúra (0406)

RT katonai diktatúra (0406)

RT politikai hatalom (0406)

NT1 képviselői jogállás

RT kiváltság (0421)

RT parlamenti mentesség (0421)

NT1 közhivatal

RT érdekkonfliktus (4426)

NT1 politikai együttélés

NT1 politikai ellenzék

RT másképp gondolkodó (0431)

RT polgári engedetlenség (0431)

RT politikai párt (0411)

NT2 árnyékkormány

NT2 ellenzéki vezető

NT1 politikai felelősség NT1 politikai helyzet

NT1 politikai képviselet

NT1 politikai kisebbség

NT2 a mérleg nyelvét jelentő párt

NT1 politikai koalíció

NT1 politikai kultúra

RT politikai szociológia (3611)

NT1 politikai magatartás

NT2 hatalom megszemélyesítése

RT államfő (0406)

NT2 politikai morál

RT korrupció (1216)

RT közerkölcs (2826)

NT2 politikai részvétel

RT kommunalizmus (0406)

RT társadalmi részvétel (2826)

RT választói részvétel (0416)

NT3 depolitizáltság

NT1 politikai motiváció

NT1 politikai propaganda

RT dezinformáció (3226)

RT választási propaganda (0416)

NT1 politikai reform

RT politikai rendszer megváltozása (0406)

NT1 politikai többség

RT képviselőcsoport (0421)

RT politikai párt (0411)

NT1 politikai válság

RT előrehozott választás (0416)

NT2 kormány lemondása

RT bizalmatlansági indítvány (0421)

RT bizalmi szavazás (0421)

RT kormány (0436)

NT2 kormányátalakítás

RT kormány (0436)

NT2 parlament feloszlatása

RT képviselői mandátum (0421)

RT parlament (0421)

NT2 politikai egyeztetés

RT népszavazás (0416)

NT1 politikai változás

RT kétpártrendszer (0406)

NT1 politikus

RT államfő (0406)

RT történelmi személyiség (3611)

← 0431 politika és közbiztonság

politikai mozgalom

RT érdekcsoport (0431)

RT európai mozgalom (0811)

RT felvilágosító kampány (0431)

RT fogyasztói mozgalom (2026)

RT gondolatszabadság (1236)

NT1 antirasszista mozgalom

RT faji megkülönböztetés (1236)

RT rasszizmus (1236)

NT1 civil társadalom

RT kormányzás (0436)

RT nem kormányzati szervezet (7626)

RT nyilvános konzultáció (3226)

RT szakszervezet (4426)

RT társadalmi részvétel (2826)

NT1 csendes többség

NT1 emberi jogi mozgalom

RT Amnesty International (7626)

RT emberi jogok (1236)

NT1 erőszakmentesség

RT erőszak (2826)

RT szolgálat megtagadása (0821)

NT1 függetlenségi mozgalom

RT autonómia (0436)

RT nemzeti függetlenség (0806)

RT regionalizmus (0406)

NT1 globalizációellenes mozgalom

RT globalizáció (1606)

NT1 hazafias mozgalom

NT1 ifjúsági mozgalom

RT fiatalok elégedetlensége (2826)

NT1 környezetvédelmi mozgalom

RT környezetvédelmi politika (5206)

RT nukleáris biztonság (6621)

RT ökologizmus (0406)

RT zöldpárt (0411)

NT1 máskéntgondolkodás

RT emberi jogok (1236)

RT politikai jogok (1236)

NT1 másképp gondolkodó

RT egyének jogai (1236)

RT politikai ellenzék (0431)

RT politikai menekült (0431)

NT1 militarizmus

RT katonai diktatúra (0406)

NT1 munkásmozgalom

RT munkásinternacionálé (0406)

RT munkásosztály (2821)

NT1 nőmozgalom

RT fogamzásgátlás (2806)

RT nők és férfiak közötti egyenlőség (1236)

RT nők helyzete (2826)

RT nők jogai (1236)

RT nők részvétele (2826)

NT1 pacifizmus

RT béke (0816)

NT1 parasztmozgalom

RT földművelők (2821)

NT1 polgári engedetlenség

RT katonai fegyelem (0821)

RT önkényes eltávozás (0821)

RT politikai ellenzék (0431)

RT szolgálat megtagadása (0821)

NT2 éhségsztrájk

RT sztrájk (4426)

NT1 szövetkezeti mozgalom

RT kollektív tevékenységek (2826)

RT szociális gazdaság (1621)

NT1 társadalmi mozgalom

RT fogyasztói mozgalom (2026)

RT társadalmi részvétel (2826)

0436 végrehajtó hatalom és közigazgatás →

közigazgatás

RT diszkrecionális jogkör (0406)

RT hatóságok (0406)

RT igazgatástudomány (3611)

NT1 állami-magán partnerség

RT hatóságok (0406)

RT közbeszerzési szerződés (2006)

RT magánvállalkozás (4011)

NT1 állampolgár és hatóság viszonya

NT2 fellebbezés közigazgatási szervnél RT közigazgatási bírósághoz benyújtott kereset (1221)

RT közigazgatási intézkedés (0436)

NT2 közigazgatás átláthatósága

RT az európai ombudsmanhoz fordulás (1016)

RT döntéshozás átláthatósága (1006)

RT információkhoz való hozzáférés (3231)

RT információterjesztés (3221)

RT kormányzás (0436)

NT2 közigazgatási alaki követelmények

RT vámalakiságok (2011)

NT2 közvetítő

RT európai ombudsman (1006)

NT1 e-kormányzat

RT internet (3226)

RT kormányzás (0436)

NT1 helyi önkormányzat

RT helyi jogalkotás (1206)

RT helyi pénzügyek (2436)

RT helyi választások (0416)

RT regionális politika (1616)

NT1 igazgatási székhely

NT1 közigazgatási felügyelet

RT közigazgatási ellenőrzés (0436)

NT1 közjogi intézmény

RT gazdaságirányítás joga (0436)

RT közvállalkozás (4011)

NT1 közpolitika

RT kormányzati politika (0436)

NT1 központi kormányzat

NT2 minisztérium

NT1 közszolgáltatás

RT államosítás (1211)

RT általános érdekű szolgáltatások (2026)

RT közvállalkozás (4011)

RT szolgáltatásnyújtási koncesszió (2006) RT tömegközlekedési eszközzel történő szállítás (4811)

NT1 önkormányzati képviselő

RT helyi választások (0416)

NT1 regionális kormányzat

RT regionális parlament (0421)

RT regionális pénzügyek (2436)

RT regionális politika (1616)

RT területi választás (0416)

közigazgatás szervezete

RT igazgatástudomány (3611)

NT1 autonómia

RT autonóm közösség (0436)

RT függetlenségi mozgalom (0431)

RT regionális parlament (0421)

RT regionalizmus (0406)

NT1 decentralizáció

RT regionalizmus (0406)

NT1 dekoncentráció

NT1 igazgatási autonómia

NT1 közigazgatási egység

NT1 közigazgatási együttműködés

RT közigazgatási ellenőrzés (0436)

NT1 közigazgatási reform

RT intézményi reform (0431)

NT1 közszolgálat

RT Európai Közigazgatási Intézet (7611)

RT munkajog (4426)

RT nemzetközi közszolgálat (0806)

RT szakszervezeti jogok (4426)

RT sztrájkjog (4426)

NT2 közalkalmazott

RT fehérgalléros munkavállaló (4411)

NT2 köztisztviselő

RT érdekkonfliktus (4426)

RT európai tisztviselő (1006)

RT közalkalmazotti szervezet (4426)

RT nemzetközi tisztviselő (0806)

NT2 köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok

RT beosztás (4411)

RT európai tisztviselő (1006)

NT3 köztisztviselő kötelezettségei

NT3 köztisztviselők jogai

NT2 szerződéses alkalmazottak

NT1 regionalizáció

RT regionális parlament (0421)

RT regionalizmus (0406)

közigazgatási jog

RT igazgatástudomány (3611)

RT közigazgatási bíróság (1226)

RT közigazgatási kódex (1206)

RT közjog (1206)

NT1 fegyelmi büntetés

RT közlekedési szabályok megsértése (1216)

← 0436 végrehajtó hatalom és közigazgatás →

NT1 fegyelmi eljárás

RT munkajog (4426)

NT1 gazdaságirányítás joga

RT államháztartás (2436)

RT intervenciós politika (1606)

RT közjog (1206)

RT közjogi intézmény (0436)

RT közvállalkozás (4011)

NT1 hatáskör delegálása

RT felhatalmazáson alapuló jogalkotás (0436)

NT1 közigazgatási eljárás

NT1 közigazgatási felelősség

RT közigazgatási szerv felelősségének megállapítása iránti kereset (1221) NT1 közigazgatási hatáskör

RT bíróságok illetékessége (1226)

RT hatáskör-átruházás (1011)

NT1 közigazgatási intézkedés

RT fellebbezés közigazgatási szervnél (0436)

RT megsemmisítési kereset (1221)

NT2 körrendelet

NT1 közigazgatási szerződés

RT közbeszerzési szerződés (2006)

RT szerződés (1211)

NT1 szabálysértés

RT büntetendő cselekmény (1216)

RT csalás (1216)

területi és helyi hatóságok

RT helyi jogalkotás (1206)

RT helyi választások (0416)

NT1 autonóm közösség

RT autonómia (0436)

NT1 helyi hatóság

RT helyi választások (0416)

NT1 helyi önkormányzati szövetség NT2 önkormányzati társulás

NT1 község

RT közösségi földterület (5616)

NT1 megye

NT1 megye (Franciaország)

NT1 régió

RT regionális földrajz (3606)

NT1 regionális hatóság

RT területi választás (0416)

NT1 tartomány

NT1 tengerentúli megyék (Franciaország) RT Franciaország tengerentúli megyéje és régiója (7241)

NT1 tengerentúli országok és területek

RT brit TOT (7241)

RT Francia tengerentúli közösség (7241)

RT holland TOT (7241)

NT1 tengerentúli területek

NT1 területi enklávé

RT Ceuta (7211)

RT kalinyingrádi kérdés (0816)

RT Melilla (7211)

végrehajtó szerv

NT1 kormány

RT kormány lemondása (0431)

RT kormányátalakítás (0431)

RT legitimitás (0406)

NT2 kormányfő

NT2 kormánynyilatkozat

NT2 miniszter

RT miniszteri találkozó (0806)

NT2 miniszterek tanácsa

NT1 kormányzás

RT civil társadalom (0431)

RT e-kormányzat (0436)

RT közigazgatás átláthatósága (0436)

RT részvételi demokrácia (0406)

RT szubszidiaritás elve (1011)

NT1 kormányzati jogkör

RT döntéshozatali hatáskör (0406)

RT intézmény hatásköre (0431) RT kormány által előterjesztett törvényjavaslat (0426) RT végrehajtási jogkör (0406)

NT2 belpolitika

NT2 felhatalmazáson alapuló jogalkotás RT a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata (0431) RT hatáskör delegálása (0436)

RT különrendelet (1206)

NT2 kormányzati politika

RT közpolitika (0436)

RT parlamenti ellenőrzés (0421)

NT3 állam és egyház kapcsolata

RT intézményközi kapcsolatok (0431)

NT3 demokratizálódás

RT demokrácia (0406)

NT3 kormányprogram

RT politikai program (0411)

RT választási program (0416)

NT2 közigazgatási ellenőrzés

RT a menedzsment ellenőrzése (4021)

RT felügyeleti jogkör (0406)

RT közigazgatási bíróság (1226)

RT közigazgatási együttműködés (0436)

RT közigazgatási felügyelet (0436)

NT2 miniszteri felelősség

RT bizalmatlansági indítvány (0421)

RT bizalmi szavazás (0421)


← 0436 végrehajtó hatalom és közigazgatás

NT2 rendeletalkotási jog

RT végrehajtási jogkör (0406)


a képviselői mandátum lejárta

USE  képviselői mandátum  (0421) a kormány és a helyi önkormányzatok kapcsolata

USE  az állam és a régiók kapcsolata  (0431) a közigazgatás székhelye

USE  igazgatási székhely  (0436) a közigazgatás székhelyének áthelyezése

USE  igazgatási székhely  (0436) a közintézmény székhelye

USE  igazgatási székhely  (0436) a közintézmény székhelyének áthelyezése

USE  igazgatási székhely  (0436) a közjog hatálya alá tartozó szerv

USE  közjogi intézmény  (0436) a központi, területi és helyi közigazgatási szervek kapcsolata

USE  az állam és a régiók kapcsolata  (0431) a közszervezet székhelye

USE  igazgatási székhely  (0436) a közszervezet székhelyének áthelyezése

USE  igazgatási székhely  (0436) a lakosság kimenekítése

USE  lakosság evakuálása  (0431) a mérleg nyelvét jelentő párt  (0431) a parlament és a kormány viszonya USE  a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata  (0431)

a parlament hatásköre  (0421) a parlamenti képviselők jogállása  (0421) a szavazás eredménye  (0416) a szavazás rendje

USE  parlamenti vita  (0426) a személyzeti szabályzat hatálya alá nem tartozó alkalmazottak

USE  szerződéses alkalmazottak  (0436) a törvényhozói és a végrehajtói hatalom kapcsolata

 (0431) abszolút egyeduralom

USE  monarchia  (0406) abszolút monarchia

USE  monarchia  (0406) abszolút többség  (0416) abszolutizmus

USE  monarchia  (0406) ad hoc bizottság

USE  eseti bizottság  (0421) adminisztratív költségek

USE  közigazgatási alaki követelmények  (0436) adminisztratív tutela

USE  közigazgatási felügyelet  (0436) alkotmányos monarchia  (0406) állam  (0406) állam és egyház elválasztása

USE  állam és egyház kapcsolata  (0436)

állam és egyház kapcsolata  (0436) állam és egyház viszonya

USE  állam és egyház kapcsolata  (0436) államcsíny  (0431) államegyház

USE  nem szekularizált állam  (0406) államelnök

USE  államfő  (0406) államférfi

USE  politikus  (0431) államforma

USE  politikai rendszer  (0406) államfő  (0406) állami erőszak

USE  állami kényszer  (0431) állami jelkép  (0406) állami kényszer  (0431) állami szervek

USE  hatóságok  (0406) állami szimbólum

USE  állami jelkép  (0406) államigazgatás szervezete

USE  közigazgatás szervezete  (0436) államigazgatási jog

USE  közigazgatási jog  (0436) állami-magán partnerség  (0436) államok szövetsége

USE  államszövetség  (0406) állampolgár és hatóság viszonya  (0436) államszövetség  (0406) államvallás

USE  nem szekularizált állam  (0406) állandó bizottság  (0421) alsóház

USE  képviselőház  (0421) általános választás

USE  nemzeti választás  (0416) általános választások

USE  parlamenti választás  (0416) általános választójog  (0416) anarchia

USE  anarchizmus  (0406) anarchizmus  (0406) antimilitarizmus

USE  pacifizmus  (0431) antirasszista mozgalom  (0431) apolitikussá válás

USE  depolitizáltság  (0431) arányos képviselet  (0416) arányos képviseleti rendszer

USE  arányos képviselet  (0416) arányos választási rendszer

USE  listás választási rendszer  (0416) árnyékkormány  (0431) autokrácia

USE  monarchia  (0406) autonóm közösség  (0436) autonómia  (0436) autonomista párt  (0411) autoritárius rendszer  (0406) az állam és a régiók kapcsolata  (0431) az állam politikája

USE  kormányzati politika  (0436) az ellenzék vezetője

USE  ellenzéki vezető  (0431) az Európai Parlament eljárási szabályzata

USE  parlamenti eljárási szabályzat  (0426) az Országgyűlés elnöke

USE  parlament elnöke  (0421) az Országgyűlés házszabálya

USE  parlamenti eljárási szabályzat  (0426) az Országgyűlés Hivatala  (0421) az Országgyűlés megbízatásának ideje

USE  törvényhozási időszak  (0421) azonnali kérdések és válaszok órája

USE  kérdések órája  (0426) baloldal

USE  politikai baloldal  (0411) baloldali radikalizmus  (0406) beékelt terület

USE  területi enklávé  (0436) békemozgalom

USE  pacifizmus  (0431) belpolitika  (0436) betöltetlen hely  (0416) bipolarizáció  (0431) bírói hatalom  (0406) bizalmatlansági indítvány  (0421) bizalmi szavazás  (0421) bizottsági jelentés  (0426) bürokrácia

USE  közigazgatási alaki követelmények  (0436) centralizáció

USE  decentralizáció  (0436) civil társadalmi szervezet

USE  civil társadalom  (0431) civil társadalom  (0431) COSAC  (0421) csendes többség  (0431)

D'Hondt-módszer

USE  mandátumok elosztása  (0416)

D'Hondt-rendszer

USE  mandátumok elosztása  (0416) decentralizáció  (0436) dekoncentráció  (0436) delegált hatáskör

USE  hatáskör delegálása  (0436) deliberatív demokrácia  (0406) demokrácia  (0406) demokrata párt  (0411) demokratikus egyenlőség

USE  demokrácia  (0406) demokratikus kontroll

USE  parlamenti ellenőrzés  (0421) demokratikus megvitatás

USE  deliberatív demokrácia  (0406) demokratikus részvétel

USE  részvételi demokrácia  (0406) demokratikus többpártrendszer

USE  többpártrendszer  (0406) demokratizálódás  (0436) depolitizáltság  (0431) diktátori rendszer

USE  diktatúra  (0406) diktatórikus rendszer

USE  diktatúra  (0406) diktatúra  (0406) direkt demokrácia

USE  közvetlen demokrácia  (0406) diszkrecionális jogkör  (0406) diszkrecionális mérlegelés

USE  diszkrecionális jogkör  (0406) döntéshozatali hatáskör  (0406) döntéshozatali jog

USE  döntéshozatali hatáskör  (0406) e-demokrácia

USE  kormányzás  (0436) egyeduralom

USE  monarchia  (0406) egyéni képviselők választása

USE  egyéni választókerületi rendszer  (0416) egyéni választókerületi rendszer  (0416) egyfordulós választási rendszer  (0416) egyhangú szavazás

USE  egyhangúság  (0416) egyhangúság  (0416) egykamarás rendszer  (0421) egypártiság

USE  egypártrendszer  (0406) egypártrendszer  (0406) egységállam

USE  unitárius állam  (0406) egységes szavazás

USE  szavazás a szöveg egészéről  (0426) egységes választási eljárás

USE  európai választási rendszer  (0416) egységpárt

USE  egypártrendszer  (0406) egyszerű többség  (0416) éhségsztrájk  (0431) e-kormányzás

USE  kormányzás  (0436) e-kormányzat  (0436) e-közigazgatás

USE  e-kormányzat  (0436) elektor

USE  elektori testület  (0416) elektori testület  (0416) elektronikus kormányzás

USE  kormányzás  (0436) elektronikus szavazás  (0426) elektronikus szavazatszámláló rendszer

USE  elektronikus szavazás  (0426) eljárási szabályzat  (0431) ellenkormány

USE  forradalmi kormány  (0406) ellenőrző szerv  (0406) ellentétes véleményen lévő

USE  másképp gondolkodó  (0431) ellenzéki vezető  (0431) elnapolás  (0426) elnapolásra vonatkozó javaslat

USE  elnapolás  (0426) elnöki rendszer

USE  prezidenciális rendszer  (0406) elnökök értekezlete  (0421) elnökválasztás  (0416) elnyomás  (0431) előrehozott választás  (0416) előszavazás  (0416) előválasztás  (0416) eltűnés erőszakos körülmények között  (0431) emberi jogi mozgalom  (0431) emberi jogok védelmére alakult csoport

USE  emberi jogi mozgalom  (0431) emberjogi mozgalom

USE  emberi jogi mozgalom  (0431) emigráns kormány  (0406) enklávé

USE  területi enklávé  (0436)

EP-házszabály

USE  parlamenti eljárási szabályzat  (0426) érdekcsoport  (0431) erőszakmentesség  (0431) érvénytelen szavazat

USE  érvénytelen szavazólap  (0416) érvénytelen szavazólap  (0416) eseti bizottság  (0421) etnikai konfliktus  (0431) etnikai villongások

USE  etnikai konfliktus  (0431) etnikai viszály

USE  etnikai konfliktus  (0431) eurojobb

USE  európai jobboldal  (0406) eurojobboldal

USE  európai jobboldal  (0406) eurokommunizmus  (0406) európai jobboldal  (0406) európai parlamenti választás

USE  európai választás  (0416) európai párt  (0411)

Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottságok Konferenciája

USE  COSAC  (0421) európai választás  (0416) európai választási rendszer  (0416) fakultatív népszavazás

USE  népszavazás  (0416) fasizmus  (0406) fegyelmi büntetés  (0436) fegyelmi eljárás  (0436) fegyelmi felelősség

USE  közigazgatási felelősség  (0436) fegyelmi jogkör

USE  fegyelmi eljárás  (0436) fegyelmi meghallgatás

USE  fegyelmi eljárás  (0436) fegyelmi szankció

USE  fegyelmi büntetés  (0436) fegyelmi vizsgálat

USE  fegyelmi eljárás  (0436) fegyver beszerzése

USE  személyi fegyver  (0431) fegyverbirtoklás

USE  személyi fegyver  (0431) fegyverviselés

USE  személyi fegyver  (0431) fegyverviselési engedély

USE  személyi fegyver  (0431) felhatalmazás aláírásra

USE  hatáskör delegálása  (0436) felhatalmazáson alapuló hatáskör

USE  hatáskör delegálása  (0436) felhatalmazáson alapuló jogalkotás  (0436) felhatalmazáson alapuló rendeletalkotás

USE  felhatalmazáson alapuló jogalkotás  (0436) felkelés

USE  polgárháború  (0431) fellebbezés közigazgatási szervnél  (0436) fellebbezési kérelem

USE  fellebbezés közigazgatási szervnél  (0436) felsőház  (0421) felszólalásra rendelkezésre álló idő

USE  parlamenti vita  (0426) felügyeleti hatóság


felügyeleti jogkör  (0406)

felügyeleti intézkedés iránti kérelem

USE  fellebbezés közigazgatási szervnél  (0436) felügyeleti jogkör  (0406) felügyeleti szerv

USE  ellenőrző szerv  (0406) felvilágosító kampány  (0431) feminizmus

USE  nőmozgalom  (0431) forradalmi kormány  (0406) forradalom

USE  politikai erőszak  (0431) föderalizmus  (0406) föderatív állam

USE  szövetségi állam  (0406) föderatív államrendszer

USE  föderalizmus  (0406) főpolgármester

USE  önkormányzati képviselő  (0436) főrendi ház

USE  felsőház  (0421) főtisztviselő

USE  köztisztviselő  (0436) frakció

USE  képviselőcsoport  (0421) frakciófegyelem

USE  szavazási fegyelem  (0426) független képviselő  (0421) független képviselők csoportja

USE  független képviselő  (0421) függetlenségi mozgalom  (0431) gazdaságirányítás joga  (0436) gépjármű iratainak ellenőrzése

USE  rendőrségi ellenőrzés  (0431) gerilla

USE  politikai erőszak  (0431) gerillaháború

USE  politikai erőszak  (0431) globalizációellenes mozgalom  (0431) globalizmuselleneség

USE  globalizációellenes mozgalom  (0431) háborúellenes mozgalom

USE  pacifizmus  (0431) hadiállapot

USE  rendkívüli állapot  (0431)

Hagenbach-Bischoff-módszer

USE  mandátumok elosztása  (0416) haláltábor

USE  koncentrációs tábor  (0431) hatalmi ágak szétválasztása

USE  hatalommegosztás  (0406) hatalmi egyensúly hatáskörmegosztás  (0431) hatalom megszemélyesítése  (0431) hatalom megtestesítése

USE  hatalom megszemélyesítése  (0431) hatalomkoncentráció  (0431) hatalomkoncentráció elkerülése

USE  hatáskörmegosztás  (0431) hatalommegosztás  (0406) határellenőrzés  (0431) határozatképesség  (0426) határozatképességhez szükséges legkisebb létszám

USE  határozatképesség  (0426)

határozott időre kinevezett tisztviselők

USE  szerződéses alkalmazottak  (0436) hatáskör delegálása  (0436) hatásköri konfliktus

USE  hatásköri összeütközés  (0431) hatásköri összeütközés  (0431) hatáskörmegosztás  (0431) hatóság

USE  közigazgatás  (0436) hatósági igazgatási társulás

USE  önkormányzati társulás  (0436) hatósági társulás

USE  önkormányzati társulás  (0436) hatóságok  (0406) hazafias mozgalom  (0431) házelnök

USE  parlament elnöke  (0421) házszabály

USE  parlamenti eljárási szabályzat  (0426) helyhatóság

USE  helyi önkormányzat  (0436) helyhatósági választások

USE  helyi választások  (0416) helyi autonómia

USE  autonómia  (0436) helyi és regionális hatóságok

USE  hatóságok  (0406) helyi hatáskörök

USE  helyi önkormányzat  (0436) helyi hatóság  (0436) helyi hatóságok közötti együttműködés

USE  helyi önkormányzati szövetség  (0436) helyi képviselő

USE  önkormányzati képviselő  (0436) helyi mandátum

USE  képviselői mandátum  (0421) helyi önkormányzat  (0436) helyi önkormányzati szövetség  (0436) helyi rendőrség  (0431) helyi választások  (0416) hivatal

USE  közhivatal  (0431)

hivatalos nyelv  (0431) hozzájárulás

USE  vélemény  (0426) ideiglenes bizottság

USE  eseti bizottság  (0421) időközi választás  (0416) ifjúsági mozgalom  (0431) ifjúsági szervezet

USE  ifjúsági mozgalom  (0431) igazgatás egyszerűsítése

USE  közigazgatási alaki követelmények  (0436) igazgatási autonómia  (0436) igazgatási együttműködés

USE  közigazgatási együttműködés  (0436) igazgatási ellenőrzés

USE  közigazgatási ellenőrzés  (0436) igazgatási jogsegély

USE  közigazgatási együttműködés  (0436) igazgatási költségek

USE  közigazgatási alaki követelmények  (0436) igazgatási körlevél

USE  körrendelet  (0436) igazgatási székhely  (0436) igazoltatás

USE  rendőrségi ellenőrzés  (0431) igazságszolgáltatás

USE  bírói hatalom  (0406) illegitimitás

USE  legitimitás  (0406) imázs

USE  közmegítélés  (0431) immunitás

USE  parlamenti mentesség  (0421)

Imperiali-módszer

USE  mandátumok elosztása  (0416) indokolással ellátott vélemény

USE  vélemény  (0426) információs kampány

USE  felvilágosító kampány  (0431) interparlamentáris bizottság

USE  parlamentközi küldöttség  (0421) interparlamentáris kapcsolatok  (0421) interpelláció  (0421) intézmény alapszabálya

USE  eljárási szabályzat  (0431) intézmény hatásköre  (0431) intézmények közötti együttműködés

USE  intézményi együttműködés  (0431) intézményfenntartó társulás

USE  önkormányzati társulás  (0436) intézményi együttműködés  (0431) intézményi megállapodás  (0431) intézményi reform  (0431)

intézményi tevékenység  (0431) intézményközi kapcsolatok  (0431) írásbeli kérdés  (0421) iszlám állam  (0406) járási jogú város

USE  község  (0436) jegyzőkönyv

USE  parlamenti vita  (0426) jelölt  (0416) jelölt visszalépése  (0416) jelöltállítás bejelentése  (0416) jelöltségről való lemondás

USE  jelölt visszalépése  (0416) jobboldal

USE  politikai jobboldal  (0411) jogalkotói hatalom  (0406) jogállam

USE  jogállamiság  (0406) jogállamiság  (0406) jogi aktusok jogi megfelelősége

USE  jogszabályszerkesztés  (0426) jogi aktusok nyelvi megfelelősége

USE  jogszabályszerkesztés  (0426) jogszabály kihirdetése  (0426) jogszabály közzététele

USE  jogszabály kihirdetése  (0426) jogszabály megjelenése a Hivatalos Lapban

USE  jogszabály kihirdetése  (0426) jogszabályok minősége

USE  jogszabályszerkesztés  (0426) jogszabályok szövegezése

USE  jogszabályszerkesztés  (0426) jogszabályszerkesztés  (0426) jogszerűség

USE  törvényesség  (0406) jogtalanság

USE  törvényesség  (0406) jogvédő szervezet

USE  emberi jogi mozgalom  (0431) jóléti állam  (0406) kabinet

USE  kormány  (0436) kampányfinanszírozás  (0416) kancellár (Németország)

USE  kormányfő  (0436) kapitányság

USE  helyi rendőrség  (0431) katonai diktatúra  (0406) katonai junta

USE  katonai diktatúra  (0406) katonai kormányzat

USE  katonai diktatúra  (0406) katonai puccs

államcsíny  (0431)

katonai rezsim

USE  katonai diktatúra  (0406)

KDNP

USE  kereszténydemokrata párt  (0411) képviseleti demokrácia  (0406) képviselő által benyújtott törvényjavaslat

USE  képviselői törvényjavaslat  (0426) képviselő lemondása

USE  képviselői mandátum  (0421) képviselőcsoport  (0421) képviselőház  (0421) képviselői helyek elosztása

USE  mandátumok elosztása  (0416) képviselői indítvány

USE  képviselői törvényjavaslat  (0426) képviselői jogállás  (0431) képviselői költségtérítés  (0421) képviselői mandátum  (0421) képviselői megbízatás

USE  képviselői mandátum  (0421) képviselői tevékenység

USE  képviselői mandátum  (0421) képviselői tiszteletdíj  (0421) képviselői törvényjavaslat  (0426) képviselői vagyonnyilatkozat

USE  képviselők gazdasági érdekeltségei  (0421) képviselőjelöltek és képviselők fizetés nélküli szabadsága USE  szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljából  (0416)

képviselők gazdasági érdekeltségei  (0421) kérdések órája  (0426) Kereszténydemokrata Néppárt

USE  kereszténydemokrata párt  (0411) kereszténydemokrata párt  (0411) kétfordulós választási rendszer  (0416) kétharmados többség

USE  minősített többség  (0416) kétkamarás rendszer  (0421) kétpártrendszer  (0406) kétpólusosság

USE  bipolarizáció  (0431) kettős mandátum

USE  mandátumok halmozása  (0421) kezdeményezési jog  (0406) kezdeményezési jogkör

USE  kezdeményezési jog  (0406) kijárási tilalom

USE  rendkívüli állapot  (0431) kinevezési jog  (0406) kínzás  (0431) király államfő  (0406)

királypártiság

USE  royalizmus  (0406) kitöltetlen szavazólap  (0416) kiváltság  (0421) koalíciós kormány

USE  politikai koalíció  (0431) kodifikáció

USE  jogszabályszerkesztés  (0426) kommunalizmus  (0406) kommunista párt  (0411) kommunizmus  (0406) koncentrációs tábor  (0431) konföderáció

USE  államszövetség  (0406) konzervatív párt  (0411) konzervativizmus  (0406) kormány  (0436) kormány által előterjesztett törvényjavaslat  (0426) kormány lemondása  (0431) kormányátalakítás  (0431) kormányfelelősség

USE  miniszteri felelősség  (0436) kormányforma

USE  politikai rendszer  (0406) kormányfő  (0436) kormányhivatalok

USE  közigazgatás  (0436) kormánykoalíció

USE  politikai koalíció  (0431) kormánynyilatkozat  (0436) kormánypolitika

USE  kormányzati politika  (0436) kormányprogram  (0436) kormányzás  (0436) kormányzás rendkívüli állapot esetén  (0431) kormányzás szükségállapot esetén

USE  kormányzás rendkívüli állapot esetén  (0431) kormányzat

USE  kormány  (0436) kormányzati felelősség

USE  miniszteri felelősség  (0436) kormányzati hatáskör

USE  kormányzati jogkör  (0436) kormányzati jogkör  (0436) kormányzati politika  (0436) kormányzati szerkezet

USE  kormány  (0436) költségvetési intézmény

USE  közjogi intézmény  (0436) költségvetési szerv

USE  közjogi intézmény  (0436) környezetvédelmi mozgalom  (0431) körrendelet  (0436)

körzeti megbízott

USE  helyi rendőrség  (0431) kötelező népszavazás

USE  népszavazás  (0416) kötelező részvétel a választásokon

USE  kötelező szavazás  (0416) kötelező szavazás  (0416) kötött mandátum

USE  képviselői mandátum  (0421) közalkalmazott  (0436) közalkalmazotti jogviszony

USE  közalkalmazott  (0436) közbiztonság  (0431) középen álló párt

USE  a mérleg nyelvét jelentő párt  (0431) közhatalom

USE  közhivatal  (0431) közhivatal  (0431) közigazgatás  (0436) közigazgatás átláthatósága  (0436) közigazgatás szervezete  (0436) közigazgatási aktus

USE  közigazgatási intézkedés  (0436) közigazgatási alaki követelmények  (0436) közigazgatási bírósági eljárás

USE  közigazgatási eljárás  (0436) közigazgatási egység  (0436) közigazgatási együttműködés  (0436) közigazgatási eljárás  (0436) közigazgatási eljárási költségek

USE  közigazgatási alaki követelmények  (0436) közigazgatási eljárási követelmények

USE  közigazgatási alaki követelmények  (0436) közigazgatási ellenőrzés  (0436) közigazgatási felelősség  (0436) közigazgatási felügyelet  (0436) közigazgatási gyámság

USE  közigazgatási felügyelet  (0436) közigazgatási hatáskör  (0436) közigazgatási hatóságok

USE  hatóságok  (0406) közigazgatási hivatalhoz benyújtott panasz

USE  fellebbezés közigazgatási szervnél  (0436) közigazgatási illetékesség

USE  közigazgatási hatáskör  (0436) közigazgatási intézkedés  (0436) közigazgatási jog  (0436) közigazgatási jogsegély

USE  közigazgatási együttműködés  (0436) közigazgatási kerület

USE  közigazgatási egység  (0436) közigazgatási reform  (0436) közigazgatási szerződés  (0436) közigazgatási úton történő jogérvényesítés

USE  fellebbezés közigazgatási szervnél  (0436) közintézmény

USE  közjogi intézmény  (0436) közjogi intézmény  (0436) közmegítélés  (0431) közös bizottság

USE  eseti bizottság  (0421) közösségi intézmény székhelye  (0431) közösségi választójog

USE  európai választási rendszer  (0416) közpolitika  (0436) központi kormányzat  (0436) központosított állam

USE  unitárius állam  (0406) közrend  (0431) köztársaság  (0406) köztársasági elnök

USE  államfő  (0406) köztisztviselő  (0436) köztisztviselő felelőssége

USE  közigazgatási felelősség  (0436) köztisztviselő kötelezettségei  (0436) köztisztviselő törvény

USE  köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok

 (0436) köztisztviselők jogai  (0436) köztisztviselők jogállása

USE  köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok

 (0436) köztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok  (0436) közúti ellenőrzés

USE  rendőrségi ellenőrzés  (0431) közvélemény  (0431) közvetett demokrácia

USE  képviseleti demokrácia  (0406) közvetett választás  (0416) közvetítő  (0436) közvetlen demokrácia  (0406) közvetlen mandátum

USE  képviselői mandátum  (0421) közvetlen választás

USE  általános választójog  (0416) közvetlenül választott kamara

USE  képviselőház  (0421) község  (0436) közszolgálat  (0436) közszolgáltatás  (0436) különutas politika

USE  máskéntgondolkodás  (0431) külső személyzet

USE  szerződéses alkalmazottak  (0436) labour

munkáspárt  (0411)

lakosság evakuálása  (0431) land (Németország)

USE  szövetségi tagállam  (0406) lázadás

USE  polgárháború  (0431) leadott szavazatok  (0416) legfőbb törvényhozó hatalom

USE  a parlament hatásköre  (0421) legitimitás  (0406) leköszönő képviselő

USE  képviselői mandátum  (0421) leköszönő kormány

USE  képviselői mandátum  (0421) lemondás a képviselőjelöltségről

USE  jelölt visszalépése  (0416) levélben történő szavazás  (0416) liberális párt  (0411) liberalizmus  (0406) listás választási rendszer  (0416) lobbi

USE  érdekcsoport  (0431) lobbiszervezet

USE  érdekcsoport  (0431) lobbitevékenység

USE  érdekcsoport  (0431)

Lordok Háza

USE  felsőház  (0421) magánszemélyek biztonsága

USE  közbiztonság  (0431) magas beosztású tisztviselő

USE  köztisztviselő  (0436)

Magyar Kommunista Párt

USE  kommunista párt  (0411)

Magyar Szocialista Párt

USE  szocialista párt  (0411) mandátum

USE  parlamenti hely  (0416) mandátumelosztás

USE  mandátumok elosztása  (0416) mandátumok elosztása  (0416) mandátumok halmozása  (0421) mandátumszerzési küszöb  (0416) mandátumvizsgálat

USE  képviselői mandátum  (0421) maoizmus  (0406) marxizmus  (0406) marxizmus-leninizmus

USE  marxizmus  (0406) máskéntgondolkodás  (0431) másképp gondolkodó  (0431) második kamara felsőház  (0421)

második választási forduló

USE  választás második fordulója  (0416) mediátor

USE  közvetítő  (0436) megerősítési jog

USE  megerősítési jogkör  (0406) megerősítési jogkör  (0406) megerősített többség

USE  minősített többség  (0416) meghatalmazott útján történő szavazás  (0416) meghatározott ügyekkel foglalkozó bizottság

USE  állandó bizottság  (0421) megsemmisítő tábor

USE  koncentrációs tábor  (0431) megválasztáshoz szükséges szavazatszám

USE  szükséges szavazatarány  (0416) megye  (0436) megye (Franciaország)  (0436) megyei önkormányzat

USE  helyi önkormányzat  (0436) mentelmi jog

USE  parlamenti mentesség  (0421) mérlegelés

USE  mérlegelési jog  (0406) mérlegelési jog  (0406) militarizmus  (0431) miniszter  (0436) miniszterek tanácsa  (0436) miniszterelnök

USE  kormányfő  (0436) miniszteri felelősség  (0436) miniszteri kabinet

USE  miniszter  (0436) minisztérium  (0436) minisztertanács

USE  miniszterek tanácsa  (0436) minősített többség  (0416) módosítás  (0426) monarchia  (0406) monarchista párt  (0411) munkanyelv

USE  hivatalos nyelv  (0431) munkásinternacionálé  (0406) munkásmozgalom  (0431) munkáspárt  (0411) nacionalista párt  (0411) nacionalizmus  (0406) nácizmus

USE  nemzetiszocializmus  (0406) nagyközség

USE  község  (0436) napirend  (0426) napirendi pont tárgyalásának elnapolása


elnapolás  (0426)

napirendi pontokhoz tartozó iratok

USE  ülésanyagok  (0426) négyötödös többség

USE  minősített többség  (0416) nem a kormány által előterjesztett törvényjavaslat

USE  képviselői törvényjavaslat  (0426) nem szekularizált állam  (0406) nemzetbiztonság

USE  közbiztonság  (0431) nemzeti kormány

USE  kormány  (0436) nemzeti parlament  (0421) nemzeti rendőrség

USE  rendőrség  (0431) nemzeti választás  (0416) nemzetiségi viszály

USE  etnikai konfliktus  (0431) nemzetiszocializmus  (0406) nemzetközi év

USE  felvilágosító kampány  (0431) nemzetközi nap

USE  felvilágosító kampány  (0431) neofasizmus

USE  fasizmus  (0406) neokonzervativizmus

USE  konzervativizmus  (0406) neoliberalizmus

USE  liberalizmus  (0406) neomarxizmus

USE  marxizmus  (0406) neonácizmus

USE  nemzetiszocializmus  (0406) népi demokrácia  (0406) népi kezdeményezés

USE  petíció  (0421) népszavazás  (0416) név szerinti szavazás  (0426) névjegyzékbe történő felvétel

USE  választók nyilvántartásba vétele  (0416) novella

USE  törvénymódosítás  (0426) nőmozgalom  (0431) nyelvhasználat  (0431) nyílt szavazás  (0416) nyilvános ülés  (0426) nyomásgyakorló csoport

USE  érdekcsoport  (0431) oligarchia  (0406) ombudsman

USE  közvetítő  (0436) online kormányzat

USE  e-kormányzat  (0436)

online közigazgatás

USE  e-kormányzat  (0436)

Országgyűlés

USE  parlament  (0421)

Országgyűlés alelnöke

USE  parlament alelnöke  (0421)

Országgyűlés feloszlatása

USE  parlament feloszlatása  (0431) országgyűlési határozat

USE  parlamenti határozat  (0421) országgyűlési képviselő

USE  parlamenti képviselő  (0421) országgyűlési választások

USE  parlamenti választás  (0416) országimázs

USE  közmegítélés  (0431) országos mandátum

USE  képviselői mandátum  (0421) országos népszavazás

USE  népszavazás  (0416) ostromállapot

USE  rendkívüli állapot  (0431) ökológiai mozgalom

USE  környezetvédelmi mozgalom  (0431) ökologizmus  (0406) ökopárt

USE  zöldpárt  (0411) önállóság

USE  autonómia  (0436) önállóságért küzdő mozgalom

USE  függetlenségi mozgalom  (0431) önkormányzati képviselő  (0436) önkormányzati társulás  (0436) önkormányzati választások

USE  helyi választások  (0416) önkormányzatok közötti együttműködés

USE  helyi önkormányzati szövetség  (0436) önvédelmi fegyver

USE  személyi fegyver  (0431) összeférhetetlenség  (0421) ötszázalékos küszöb

USE  mandátumszerzési küszöb  (0416) pacifizmus  (0431) parancsuralom

USE  diktatúra  (0406) parasztmozgalom  (0431) parasztszövetség

USE  parasztmozgalom  (0431) parlament  (0421) parlament alelnöke  (0421) parlament elnöke  (0421) parlament feloszlatása  (0431) Parlament megbízatási ideje törvényhozási időszak  (0421)

parlament összetétele  (0421) parlamentáris demokrácia

USE  képviseleti demokrácia  (0406) parlamentáris monarchia

USE  alkotmányos monarchia  (0406) parlamentáris rendszer  (0406) parlamentarizmus

USE  parlamentáris rendszer  (0406) parlamenten kívüli egyeztetés

USE  nyilvános ülés  (0426) parlamenten kívüli konzultáció

USE  nyilvános ülés  (0426) parlamenten kívüli párt  (0411) parlamenti albizottság

USE  parlamenti bizottság  (0421) parlamenti állásfoglalás

USE  parlamenti határozat  (0421) parlamenti bizottság  (0421) parlamenti bizottság összetétele  (0421) parlamenti delegáció

USE  parlamenti küldöttség  (0421) parlamenti eljárás  (0426) parlamenti eljárási szabályzat  (0426) parlamenti ellenőrzés  (0421) parlamenti előjogok

USE  kiváltság  (0421) parlamenti határozat  (0421) parlamenti hely  (0416) parlamenti kamara  (0421) parlamenti képviselő  (0421) parlamenti kérdés  (0421) parlamenti kincstárnok

USE  quaestor  (0421) parlamenti küldöttség  (0421) parlamenti mentesség  (0421) parlamenti szavazás  (0426) parlamenti ülés  (0426) parlamenti választás  (0416) parlamenti vegyes bizottság

USE  eseti bizottság  (0421) parlamenti vétó

USE  módosítás  (0426) parlamenti vita  (0426) parlamenti vizsgálat  (0421) parlamentközi együttműködés  (0421) parlamentközi küldöttség  (0421) párt

USE  politikai párt  (0411) párt alapítása

USE  pártalapítás  (0411) párt betiltása pártalapítás  (0411)

párt feloszlása

USE  pártalapítás  (0411) párt feloszlatása

USE  pártalapítás  (0411) párt megszűnése

USE  pártalapítás  (0411) pártaktivista

USE  politikai aktivista  (0411) pártalakítás

USE  pártalapítás  (0411) pártalapítás  (0411) pártatlanság

USE  köztisztviselő kötelezettségei  (0436) pártbizottság

USE  politikai vezetés  (0411) pártfinanszírozás

USE  pártok finanszírozása  (0411) pártgyűlés

USE  pártkongresszus  (0411) párthovatartozás

USE  párttagság  (0411) pártkongresszus  (0411) pártok finanszírozása  (0411) pártok támogatása

USE  pártok finanszírozása  (0411) pártprogram

USE  pártalapítás  (0411) pártszakadás

USE  politikai megosztottság  (0411) pártszervezet  (0411) párttagság  (0411) pártvezetés

USE  politikai vezetés  (0411) patriotizmus

USE  hazafias mozgalom  (0431) petíció  (0421) plebiszcitum  (0416) plenáris ülés

USE  parlamenti vita  (0426) plurális demokrácia

USE  többpártrendszer  (0406) polgárháború  (0431) polgári engedetlenség  (0431) polgári védelem  (0431) polgármester

USE  önkormányzati képviselő  (0436) polgárvédelem

USE  polgári védelem  (0431) politika  (0431) politikai agitáció

USE  politikai izgatás  (0431) politikai agitálás

USE  politikai izgatás  (0431)


politikai aktivista  (0411)  USE  politikai motiváció  (0431) politikai alakulat politikai intézmény  (0406)

USE  politikai párt  (0411) politikai irányzat  (0411) politikai alapelv politikai izgatás  (0431)

USE  politikai filozófia  (0406) politikai jobboldal  (0411) politikai áramlat politikai kényszer

USE  politikai irányzat  (0411)   USE  politikai erőszak  (0431) politikai átalakulás politikai képviselet  (0431)

USE  politikai változás  (0431)   politikai kisebbség  (0431) politikai baloldal  (0411) politikai koalíció  (0431) politikai bizottság     politikai kör  (0411)

USE  politikai vezetés  (0411)    politikai központ politikai botrány  USE  politikai centrum  (0411)

USE  politikai morál  (0431)      politikai krízis politikai centrum  (0411)  USE  politikai válság  (0431) politikai doktrína    politikai kultúra  (0431)

USE  politikai ideológia  (0406)   politikai magatartás  (0431) politikai döntőbíráskodás politikai megosztottság  (0411)

USE  politikai egyeztetés  (0431)  politikai menekült  (0431) politikai egyeztetés  (0431) politikai morál  (0431) politikai együttélés  (0431)      politikai motiváció  (0431) politikai élet politikai mozgalom  (0431)

USE  politika  (0431) politikai okokból történő elrablás politikai életben való közreműködés USE  politikai emberrablás  (0431)

USE  politikai részvétel  (0431) politikai párt  (0411) politikai elhurcolás   politikai platform

USE  politikai emberrablás  (0431) USE  politikai program  (0411) politikai ellenfél  politikai pluralizmus

USE  másképp gondolkodó  (0431) USE  demokrácia  (0406) politikai ellenfelek erőszakos kiiktatása politikai program  (0411)

USE  eltűnés erőszakos körülmények között  (0431)        politikai propaganda  (0431)

politikai ellenzék  (0431)   politikai reform  (0431) politikai elmélet  politikai rendszer  (0406)

USE  politikai filozófia  (0406)                      politikai rendszer megváltozása  (0406)

politikai elv                                        politikai részvétel  (0431)

USE  politikai filozófia  (0406) politikai száműzés politikai emberrablás  (0431) USE  politikai menekült  (0431) politikai erkölcs     politikai száműzetés

USE  politikai morál  (0431)      USE  politikai menekült  (0431) politikai erőszak  (0431) politikai szembenállás politikai eszmei sík    USE  politikai ellenzék  (0431)

USE  politikai program  (0411)                        politikai személyiség

politikai etika                                         USE  politikus  (0431)

USE  politikai morál  (0431)      politikai szervezet politikai felelősség  (0431)   USE  politikai párt  (0411) politikai filozófia  (0406)    politikai tan politikai fogoly  (0431)      USE  politikai ideológia  (0406) politikai gyakorlat politikai többség  (0431)

USE  politikai magatartás  (0431)  politikai válság  (0431) politikai hatalom  (0406) politikai változás  (0431) politikai helyzet  (0431)      politikai vezetés  (0411) politikai ideológia  (0406)     politikus  (0431) politikai indíttatás      populizmus  (0406)


póttag  (0421) pótválasztás

USE  időközi választás  (0416)

PPP

USE  állami-magán partnerség  (0436) preferenciális listás szavazás  (0416) prezidenciális rendszer  (0406) protokoll  (0406) protokolláris rangsor

USE  protokoll  (0406) protokoll-jegyzék

USE  protokoll  (0406) provincia

USE  tartomány  (0436) puccs

USE  államcsíny  (0431) quaestor  (0421) radikális baloldal

USE  szélsőbal  (0411) radikális jobboldal

USE  szélsőjobb  (0411) radikális párt  (0411) ratifikálási jog

USE  megerősítési jogkör  (0406) régió  (0436) regionális állam

USE  regionalizált állam  (0406) regionális autonómia

USE  autonómia  (0436) regionális hatóság  (0436) regionális kormányzat  (0436) regionális parlament  (0421) regionális párt  (0411) regionális rendőrség  (0431) regionális testület

USE  regionális hatóság  (0436) regionalizáció  (0436) regionalizált állam  (0406) regionalizmus  (0406) relatív többség

USE  egyszerű többség  (0416) rendeletalkotási jog  (0436) rendkívüli állapot  (0431) rendőri ellenőrzés

USE  rendőrségi ellenőrzés  (0431) rendőrőrs

USE  helyi rendőrség  (0431) rendőrség  (0431) rendőrségi ellenőrzés  (0431) rendszerváltás

USE  politikai rendszer megváltozása  (0406) rendszerváltozás politikai rendszer megváltozása  (0406) republikánus párt  (0411) részvételen alapuló demokrácia

USE  részvételi demokrácia  (0406) részvételi demokrácia  (0406) royalizmus  (0406) sérthetetlenség

USE  parlamenti mentesség  (0421) sovinizmus

USE  nacionalizmus  (0406)

Szabad Demokraták Szövetsége

USE  liberális párt  (0411) szabad lista

USE  vegyes jelöltlista állítása  (0416) szabad mandátum

USE  képviselői mandátum  (0421) szabadságolás politikai tevékenység folytatása céljából

 (0416) szabálysértés  (0436) szakbizottság  (0421) szakmai bizottság

USE  szakbizottság  (0421) száműzetésben működő kormány

USE  emigráns kormány  (0406) szavazás  (0416) szavazás a szöveg egészéről  (0426) szavazás indoklása  (0426) szavazás képviselő útján  (0426) szavazási eredmény

USE  a szavazás eredménye  (0416) szavazási fegyelem  (0426) szavazástól tartózkodás

USE  tartózkodás  (0416) szavazat leadása

USE  szavazás  (0416) szavazateloszlás  (0416) szavazathányad

USE  szavazateloszlás  (0416) szavazati arány

USE  szavazateloszlás  (0416) szavazatküszöb

USE  szükséges szavazatarány  (0416) szavazatszámlálás  (0416) szavazófülke

USE  titkos szavazás  (0416) szavazóhelyiség  (0416) szavazókör

USE  választókerületekre történő beosztás  (0416) szavazólap  (0416) szekularizált állam

USE  világi állam  (0406) szélsőbal  (0411) szélsőjobb  (0411) szélsőjobboldal

USE  fasizmus  (0406) szélsőséges párt  (0411) személyellenőrzés

USE  rendőrségi ellenőrzés  (0431) személyi fegyver  (0431) szenátori jogállás

USE  a parlamenti képviselők jogállása  (0421) szenátorok jogállása

USE  a parlamenti képviselők jogállása  (0421) szenátorválasztás

USE  parlamenti választás  (0416) szenátus

USE  felsőház  (0421) szeparatista mozgalom

USE  függetlenségi mozgalom  (0431) szervezett civil társadalom

USE  civil társadalom  (0431) szerződéses alkalmazottak  (0436) szóbeli kérdés  (0421) szociáldemokrácia  (0406) szociáldemokrata párt  (0411)

Szociális Világfórum

USE  globalizációellenes mozgalom  (0431) szocialista internacionálé  (0406) szocialista párt  (0411) szocializmus  (0406) szolgálati titok megőrzése

USE  köztisztviselő kötelezettségei  (0436) szomszédpolitika

USE  szomszédságpolitika  (0431) szomszédsági politika

USE  szomszédságpolitika  (0431) szomszédságpolitika  (0431) szövetkezeti mozgalom  (0431) szövetségi állam  (0406) szövetségi állam tagállama

USE  szövetségi tagállam  (0406) szövetségi hatóság

USE  központi kormányzat  (0436) szövetségi kormány

USE  központi kormányzat  (0436) szövetségi parlament  (0421) szövetségi rendőrség

USE  rendőrség  (0431) szövetségi tagállam  (0406)

Szövetségi Tanács

USE  szövetségi parlament  (0421) szövetségi tartomány

USE  szövetségi tagállam  (0406) szövetségi törvényhozás

USE  szövetségi parlament  (0421) szükségállapot rendkívüli állapot  (0431)

szükséges szavazatarány  (0416) tájékoztató kampány

USE  felvilágosító kampány  (0431) tárca

USE  minisztérium  (0436) tárca nélküli miniszter

USE  miniszter  (0436) tárgyalási felhatalmazás  (0406) társadalmi mozgalom  (0431) tartomány  (0436) tartományi igazgatás

USE  regionális kormányzat  (0436) tartományi kormányzat

USE  regionális kormányzat  (0436) tartózkodás  (0416) tartózkodás politikájának a híve

USE  tartózkodás  (0416) távozó képviselő

USE  képviselői mandátum  (0421) távozó kormány

USE  képviselői mandátum  (0421) tekintélyuralmi rendszer

USE  autoritárius rendszer  (0406) tengerentúli megyék (Franciaország)  (0436) tengerentúli országok és területek  (0436) tengerentúli területek  (0436) terrorista szervezet

USE  terrorizmus  (0431) terroristacsoport

USE  terrorizmus  (0431) terrorizmus  (0431) terrorizmus elleni küzdelem

USE  terrorizmus  (0431) terrorszervezet

USE  terrorizmus  (0431) terület kiürítése

USE  lakosság evakuálása  (0431) területi autonómia

USE  autonómia  (0436) területi enklávé  (0436) területi és helyi hatóságok  (0436) területi felosztás

USE  területi és helyi hatóságok  (0436) területi közigazgatási egység

USE  megye (Franciaország)  (0436) területi közigazgatási szervek

USE  regionális kormányzat  (0436) területi mandátum

USE  képviselői mandátum  (0421) területi szerv

USE  regionális kormányzat  (0436) területi választás  (0416) titkos szavazás  (0416)

titkos szavazat

USE  titkos szavazás  (0416)

TM (Franciaország)

USE  tengerentúli megyék (Franciaország)  (0436)

TOT

USE  tengerentúli országok és területek  (0436) totalitárius rendszer

USE  autoritárius rendszer  (0406) totalitarizmus

USE  autoritárius rendszer  (0406) többes mandátum

USE  mandátumok halmozása  (0421) többnemzetiségű állam  (0406) többnemzetiségű ország

USE  többnemzetiségű állam  (0406) többpártrendszer  (0406) többpártrendszerű demokrácia

USE  többpártrendszer  (0406) többségi szavazás  (0416) többségi szavazási rendszer  (0416) törvény elfogadása  (0426) törvény kihirdetése  (0426) törvény módosítása

USE  törvénymódosítás  (0426) törvény reformja

USE  törvénymódosítás  (0426) törvényalkotási eljárás  (0426) törvényellenesség

USE  törvényesség  (0406) törvényesség  (0406) törvényhozási eljárás

USE  törvényalkotási eljárás  (0426) törvényhozási folyamat

USE  törvényalkotási eljárás  (0426) törvényhozási időszak  (0421) törvényhozói hatalom

USE  jogalkotói hatalom  (0406) törvényhozói jogkör

USE  a parlament hatásköre  (0421) törvényjavaslat

USE  kormány által előterjesztett törvényjavaslat

 (0426) törvényjavaslat elfogadása  (0426) törvényjavaslat elutasítása

USE  törvény elfogadása  (0426) törvényjavaslat megszavazása

USE  törvény elfogadása  (0426) törvénykezdeményezés  (0426) törvénymódosítás  (0426) törvénytelenség

USE  törvényesség  (0406) törvénytervezet készítése jogszabályszerkesztés  (0426)

törzsi háború

USE  etnikai konfliktus  (0431) újkonzervativizmus

USE  konzervativizmus  (0406) ultrabaloldaliság

USE  baloldali radikalizmus  (0406) unitárius állam  (0406) univerzalizmus  (0406) utasítás végrehajtásának kötelezettsége

USE  köztisztviselő kötelezettségei  (0436) utasíthatóság

USE  köztisztviselő kötelezettségei  (0436) ügydöntő népszavazás

USE  népszavazás  (0416) ügyrend

USE  eljárási szabályzat  (0431) ülés

USE  ülésszak  (0426) ülés elnapolása

USE  elnapolás  (0426) ülésanyagok  (0426) ülésszak  (0426) üres hely

USE  betöltetlen hely  (0416) üres szavazólap

USE  kitöltetlen szavazólap  (0416) vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozattételi kötelezettség

USE  képviselők gazdasági érdekeltségei  (0421) választás  (0416) választás érvénytelenné nyilvánítása

USE  választás érvénytelensége  (0416) választás érvénytelensége  (0416) választás második fordulója  (0416) választási biztosíték  (0416) választási ciklus

USE  törvényhozási időszak  (0421) választási csalás  (0416) választási eljárás ellenőrzése

USE  választási monitoring  (0416) választási eljárás és szavazás

USE  választási módszer  (0416) választási eljárási jog

USE  választójog  (0416) választási ellenőrzés

USE  választási monitoring  (0416) választási eredmény  (0416) választási eredmény elleni kifogás

USE  választási kifogás  (0416) választási eredmény megtámadása

USE  választási kifogás  (0416) választási hirdetés

USE  választási propaganda  (0416)


választási kampány  (0416) választási kaució

USE  választási biztosíték  (0416) választási kifogás  (0416) választási koalíció  (0416) választási korhatár

USE  választójogi korhatár  (0416) választási költségek  (0416) választási közvélemény-kutatás

USE  választópolgárok akarata  (0416) választási kvóta

USE  szükséges szavazatarány  (0416) választási megfigyelés

USE  választási monitoring  (0416) választási módszer  (0416) választási monitoring  (0416) választási plakát

USE  választási propaganda  (0416) választási program  (0416) választási propaganda  (0416) választási reform  (0416) választási rendszer  (0416) választási szövetség

USE  választási koalíció  (0416) választások megszervezése  (0416) választások utáni megegyezés

USE  politikai koalíció  (0431) választások utáni szövetség

USE  politikai koalíció  (0431) választásokon részt vevők

USE  választói részvétel  (0416) választásokra vonatkozó nemzeti jog

USE  választójog  (0416) választástól tartózkodás

USE  tartózkodás  (0416) választói akarat

USE  választópolgárok akarata  (0416) választói névjegyzék  (0416) választói részvétel  (0416) választójog  (0416) választójogi korhatár  (0416) választók

USE  elektori testület  (0416) választók akarata

USE  választópolgárok akarata  (0416) választók nyilvántartásba vétele  (0416) választókerület

USE  választókerületekre történő beosztás  (0416) választókerületekre történő beosztás  (0416) választópolgárok akarata  (0416) választópolgárok összessége

USE  elektori testület  (0416) választótestület

USE  elektori testület  (0416) választott képviselők jogállása

USE  képviselői jogállás  (0431) városi közigazgatás

USE  helyi önkormányzat  (0436) városi tanács

USE  helyi önkormányzat  (0436) végrehajtási jogkör  (0406) végrehajtó hatalmi ág

USE  kormány  (0436) végrehajtó hatalom  (0406) végrehajtó szerv  (0436) végrehajtó testület

USE  végrehajtó szerv  (0436) vegyes jelöltlista állítása  (0416) vélemény  (0426) véleményadás iránti megkeresés

USE  vélemény  (0426) véleményezési jog  (0406) véleménynyilvánító népszavazás

USE  népszavazás  (0416) vészhelyzeti szolgálat

USE  polgári védelem  (0431) vétó  (0406) vétóhatalom

USE  vétó  (0406) vétójog

USE  vétó  (0406) vezető beosztású tisztviselő

USE  köztisztviselő  (0436) világév

USE  felvilágosító kampány  (0431) világi állam  (0406) világi jelleg  (0406) világnap

USE  felvilágosító kampány  (0431) vizsgálóbizottság  (0421) zárószavazás a törvényjavaslatról

USE  törvény elfogadása  (0426) zárt lista  (0416) zárt ülés

USE  parlamenti vita  (0426) zöldek

USE  zöldpárt  (0411) zöldpárt  (0411)